Ziua Energiei 2009

Sansele energiei regenerabile în România

A „Doua zi dedicata energiei din biomasa Brasov” prezentata de TTM informeaza cu privire la legislatia si tehnologia pentru producerea energiei din surse regenerabile.

Ziua-energiei1-2009A doua zi dedicata energiei din biomasa Brasov a oferit o privire de ansamblu actuala asupra situatiei cercetarii la universitati si dezvoltarii tehnologice în industrie, în special în cazul instalatiilor cu biogaze, centralelor energetice cu biomasa, combustibililor înlocuitori si energiei eoliene. S-a pus un accent special pe exemplele concrete si capacitatea de transpunere realista a cunoasterilor. „Gospodarirea durabila si circulatia materialelor sunt punctele esentiale ale oricarui proiect pentru generarea de energie regenerabile.” spune Jürgen Ludwig, Managerul General al TTM. „Numai prin refolosirea deseurilor si utilizarea materiilor prime reînnoibile, ca de ex. într-o plantatie de lemne pentru energie, se poate obtine o mai mare independenta de importul de energie”.

Peste 100 de participanti au beneficiat de posibilitatea de a se informa cu privire la acest subiect, venind la evenimentul sustinut la hotelul Ramada Brasov.

Investitorul a informat despre instalatia cu biogaze pe care a planificat-o SC Carmolimp din Ucea, judetul Brasov, care acopera o mare parte a necesarului de energie al întreprinderii, din materiale reziduale si materii prime reînnobile.

Expunerea societatii Seeger Enginieering AG despre o centrala energetica cu biomasa din Germania a avut un mare rasunet. În localitatea Neustrelitz se produce simultan si energia electrica pentru ca. 10.000 gospodarii si caldura de la centrala de termoficare pentru mai mult de 18.000 locuitori, din lemn si deseuri de lemn.

Societatea Nehlsen AG prezinta termocentrala din Stavenhagen, în care se foloseste fara nici o problema partea utilizabila/reciclabila a deseurilor menajere drept combustibil înlocuitor. Pe lânga energia electrica pentru ca. 6.000 gospodarii, se alimenteaza si întreprinderea Pfanni cu energie termica pentru producerea de alimente. Astfel se furnizeaza anual peste 200.000 to aburi, cu care se proceseaza ca. 150.000 to cartofi; utilizarea combustibililor înlocuitori recupereaza 14 milioane m³ gaz metan.Ziua-energiei2-2009

Prin exemplificari, domnul Ludwig a adus dovezi pentru randamentul economic al intalatiilor pentru producerea de energie electrica si termica. „Numai combinatia între subventii nerambursabile pentru sprijinirea investitiei si îndemnizarea suplimentara a energiei electrice alimentata în reteaua nationala, prin certificatele verzi, face ca aceste proiecte sa fie astazi rentabile.” Domnul Ludwig subliniaza acest lucru în mod special.

TTM va organiza si la anul Ziua dedicata Energiei din Biomasa si astfel va oferi o situatie actualizata anual a dezvoltarii în acest domeniu.

„Vom urmari modul în care se transpun obiectivele UE: de trei ori 20 pâna în 2020 (20% mai putin consum de energie, 20% mai putine emisii CO2 si 20% energie regenerabila) în Europa si în special în România.”